Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Drukuj Email

4 IX '17 rozpoczęcie roku szk. 2017/2018

19 IX '17 spotkania organizacyjne z rodzicami; wybór Rady Rodziców,przebieg egzaminu gimnazjalne­go w 2018 r.

14 X '17 Dzień Edukacji Narodowej

  1 XII 2017 Wszystkich Świętych
  11 XI 16 Święto Niepodległości

22 XI '17 wywiadówki śródokresowe

22 – 24 XI 2017 próbny egzamin gimnazjalny w kl. III

19 XII 2017 informacja o przewidywanych ocenach ndst

23 – 31 XII '17 zimowa przerwa świąteczna

6 I '18 Święto Trzech Króli

12 I 2018 ostateczny termin wystawienia propozycji ocen półrocznych

19 I 2018 RADA PEDAGOGICZNA klasyfikacyjna

22 I 2018 początek II semestru

30 I 2018 wywiadówki okresowe

12 II - 25 II '18 ferie zimowe

III 2018 badanie umiejętności w kl. II i III (hum., mat.-przyr., j.niem, j.ang.; rekolekcje)

29 III - 3 IV '18 wiosenna przerwa świąteczna

9 IV '17 wywiadówki śródokresowe

18 IV '18 egzamin gimnazjalny część humanistyczna

19 IV '18 egzamin gimnazjalny część mat.-przyr.

20 IV '18 egzamin gimnazjalny – j.obcy nowożytny

8 V '18 informacja o przewidywanych ocenach ndst

11 VI '18 ostateczny termin wystawienia propozycji ocen rocznych

18 VI '18 ostateczny termin ustalenia ocen rocznych

  18 VI '18 RADA PEDAGOGICZNA klasyfikacyjna

20 -21 VI '18 dni wolne od zajęć dydaktycznych

22 VI '18 zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

13 X 2017 – piątek

2 XI 2017 - Dzień Zaduszny (czwartek)

18, 19, 20, IV 2018 – środa, czwartek, piątek – egzamin gimnazjalny

30 IV 2018 - poniedziałek przed 1 maja

20, 21 VI 2018 – środa, czwartek

Dodatkowo dniem wolnym będzie 2 V 2018 (środa) – po odpracowaniu w sobotę 3 III 2018, 4 V 2018 (piątek) - po odpracowaniu w sobotę 7 IV 2018

Ponadto dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych są 1 i 2 V 2018, 31 V 2018 (Boże Ciało) oraz dni przerw świątecznych: 23 – 31 XII 2017, 29 III  – 3 IV 2018.